Tevbe Nedir? Günah İşleyip Tevbe Etmek

0

Tevbe Etmek Nedir?

Arapça Tevbe kelimesinin manası “Dönmek” anlamındadır. Tevbe Etmek Kuran Kerim‘de ve Hadisi Şeriflerde  dile getirilmiştir. İslam’da ise tövbe etmek geçmişte işlenen günahlardan vaz geçmek ve ileride bu gibi günahları bir daha işlememeye kesin şekilde karar vermektir. Kuranı Kerimde Tahrim Suresi’nin 8. Ayetinde tevbe kelimesi, Nasuh kelimesiyle anlamlaştırılmıştır, bu da şu anlama gelir: “Saf ve samimi kılmak” Yani tevbe, riyadan (gösterişten) uzak, samimi ve saf bir tevbe manasını taşımaktadır.

Kuranı Kerimde Tevbe Etmek

Kuranı Kerimde “Tevbe” manasına gelen Tevbe isimli bir Sure mevcuttur. Başka Surelerde olduğu gibi, kötülüklere karşılık kefaret, Allah’tan bağışlanma ve af dileme de yüce kitabımız Kuran’da dile getirilmiş ve bu konuya çok büyük önem arz edilmiştir. Allah, kendi nefislerine zulmeden (güneş işleyen) Müslüman’lardan tevbe etmelerini, Allah’tan af ve mağfiret dilemelerini bunu da samimi bir niyet ile yapmalarını istemiştir. Eğer bir Mümin bunu yaparsa, Allah’ın onlara merhamet edeceğini, onları bağışlayacağını ve günahlarından arındırıp temize çıkaracağına dair söz vermiştir.

Ey iman edenler! Rabbinizin sizden kötülüklerinizi gidereceğini ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyacağını umarak samimi bir tövbe ile Allah’a dönün…
—  Tahrim Suresi 8. Ayet

 

Günahlara Tevbe Etmek

İnsan, azimli bir kararlılıkla kötülüklerini düzeltmek istediğinde, günahlarıdan tevbe eder. Tevbe, her türlü günah veya yanlıştan dönmek onu terk etmek manasını taşıyan bir kavramdır. Bir Müslüman, İslam’da yasaklanan, örneğin zina, faiz veya cinayet gibi büyük günahları gibi günahları işlediğinde tövbe etmelidir. İslam’da nasıl tevbe edilir sorusunu her Müslüman kendisine sormalı ve daha sonra Kuran’da ve sünnetteki emirlere harfiyen uymalıdır. Tevbe; azim, samimiyet ve teslimiyet gerektirir.

Tevbe Etmek İstiyorum

Kur’an ve Hadislerde tevbe (dönmek) kavramı üzerinde durulmuştur. Tövbe etmek: günah ve haramlardan yüz çevirmek ayrıca gelecekte onlardan sakınmak manasına gelmektedir. Tevbe, İnsan ruhunun ferahlamasında ve Allah’a doğru yolculuğunda büyük rol oynar. Hazreti Muhammed (s.a.v.) bir hadisi şerifinde Allah’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım; o bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım; o bana yürüyerek geldiği zaman, ben ona koşarak varırım.” Buhârî, Tevhîd 50. Ayrıca bk. Müslim, Zikir 2, 3, 20-22, Tevbe 1; Tirmizî, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58

Tevbe’nin Anlamı

Tevbe’nin kelime manası “dönmek“tir. Bu kelime Kuranı Kerim’de ve birçok hadiste geçmektedir. Anlaşılabilir ki, tevbe, günah ve yanlış işlerden dönmeye yardımcı olur. Tevbe eden kişi, Allah’a teslim olur ve hak yolundan saptığı için O’ndan mağfiret diler.

 

İslam’da Tevbenin Önemi

Yüce kitabımız Kuran’a göre, Allah’ın emirlerine aykırı davrananlar veya kötülük yaptıklarında, işledikleri hatadan samimi olarak tövbe ederler ve Allah’tan bağışlanma dilerler.

Kuranı Kerimde Tevbe Ayetleri

“Ve ey müminler! Hep birlikte Allah’a yönelin ki, saadete erişesiniz.” — Nur Suresi Ayet 31
“Ey iman edenler! Rabbinizin kötülüklerinizi üzerinizden kaldırması ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokması ümidiyle Allah’a tevbe edin.” — Tahrim Suresi Ayet 8

“Şüphesiz Allah, çokça yönelenleri sever, temizlenenleri de sever.” — Bakara Suresi Ayet 222

”Bilmeden kötülük yapanların ve hemen ardından tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul eder; Allah onlara merhamet edecektir: Çünkü Allah ilim ve hikmet sahibidir…” Nisa Suresi Ayet 17
günah işleyip tevbe etmek tevbe istiğfar i̇stiğfar ne demek istiğfar etmek
Günah işleyip tevbe etmek

 

Allah şüphe edenlere hitap eder ve inananların kendisine yönelmelerini, O’ndan rahmet ve mağfiret dilemelerini ister. Tevbe etmelerini dile getirir.

”Kıyâmet günü ona verilecek azap kat kat katlanacak ve onun içinde hor ve hakir olarak ebediyen kalacaktır. Ancak tevbe edip inanan ve sâlih ameller işleyenler müstesnâ. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Zâten kim tevbe edip sâlih ameller işlerse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş makbul bir kimse olarak Allah’a dönmüş olur.”  Furkan Suresi Ayet 69-71

İslam’da Tevbe Nasıl Yapılır

Şeriata (İslam hukuku) göre, bir kimse samimiyet ve bağlılıkla tevbe ederse, Allah onu kabul eder. 

Tevbe altı unsurdan oluşur:

 1. Günahlardan pişmanlık duymak;
 2. Farz görevlerini yerine getirmek;
 3. Başkalarından haksız yere elde edilen malları iade etmek;
 4. Haksızlık ettiğin insanlardan af dilemek;
 5. Gelecekte yanlış yapmaktan kaçınmak için azimli olmak
 6. Allah’ın rızasından ayrılmamak.

Tevbe eden kişi, hatasını kabul edip Allah’tan bağışlanma diler ve bir daha aynı hatayı işlememeye azmeder.

Hz. Muhammed (s.a.v):

“Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” (İbn Hanbel, I, 446)

Tevbe Namazı Nasıl kılınır?

Tevbe namazı tevbe etmek isteyenler için özel bir duadır. Dört rekattan oluşur ve önceden belirlenmiş bir yöntemle yapılmalıdır. İşlenen günahcne olursa olsun, tevbe duası aynıdır. Tevbe namazının kılınışı aşağıdaki gibidir:

Tevbe Namazı için Niyet

Salatul Tevbe (Tevbe namazından önce), Niyet yapmalıdır. Niyet, kişinin günahlarının farkında olduğunu ve her şeye gücü yeten Allah’tan af dileyerek içtenlikle yanlışlarını düzeltmek istediğini beyan etme şeklidir.

Tevbe namzı için Niyet: Niyet ettim Allah rızası için tevbe namazı kılmaya.

Namazın 1. Rekatında:

 • Allahu Ekber denilip İftitah tekbiri alırız
 • Sübhaneke duası okuruz
 • Euzu Besmele çekip Fatiha suresini okuruz
 • Zammı sure okuruz
 • Allahuekber deyip Rüku’a eğiliriz
 • Üç defa Sübhane rabbiyel azim dedikten sonra
 • Semiallahu Limen Hamide deyip doğruluruz
 • Ayağa kalkınca Rabbena ve lekel hamd deriz
 • Allahuekber ekber deyip secdeye eğiliriz
 • Üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra Allahuekber deyip otururuz
 • Bir kere daha Allahuekber deyip tekrar secdeye gideriz
 • Allahuekber deyip ayağa kalkarız

Namazında 2. Rekatında

 • Fatiha okuruz
 • Zammı sure okruz
 • Allahuekber deyip rüküya eğiliriz
 • Sonra doğrulu secdeye eğiliriz
 • İki defa secde yaptıktan sonra otururuz
 • Ettehiyyatu. Salli- Barik dualarını, Rabbena dualarını okuruz
 • Önce sağ sonra sol omzumuza dönerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deriz.
Tevbe Namazı Nasıl Kılınır
Tevbe Namazı Nasıl Kılınır?

Tevbe Duası

Tevbe için dua ederken, tek şart kalpten dua etmektir; işlediğimiz günahların kime karşı yapıldığını anlamak. Rahman v Rahim olan Allah’tan mağfiret dilemek ve tevbede (nasuh) samimi olmak gerekir.

 

”Allah’ım, doğrusu ben nefsime zulmettim. Günahlarımı Senden başka kimse bağışlayamaz. O halde katından büyük bir mağfiret ile beni bağışla. Sen gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edensin.” Amin

Buhari hadisindeki Hz. Muhammed (s.a.v) Seyyidül İstiğfar’ı tevbe için en üstün dua olarak kabul etmiştir.

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Neden Tevbe Etmeliyiz:

Tevbe, Allah’a ve O’nun rahmetine olan sonsuz güven ve imanın bir göstergesi olduğundan, Allah, mağfiret dileyen kimselere saf bir niyetle lütufta bulunur. Tevbe etmek kişiyi alçakgönüllü yapar. Kaygı, endişe ve sıkıntıların giderilmesine yardımcı olur. Tövbe, günahkarların günahlarını samimi bir niyet ile kabul etmesi ve aynı hataları bir daha asla işlemeyeceğine söz vermesi nedeniyle huzur verir. Bu da imanı kuvvetlendirerek, insanı Allah’ın gösterdiği doğruluk yolunda daha da doğru adım atmasını sağlar. 

Tevbe Günahları Kabullenmektir

Tövbe, günahlarımız için Allah’tan mağfiret dilemenin yoludur. Tevbeyi kabul etmek ve Allah’a teslim olmak bir müslümanın en önemli görevidir. Tevbeyi geciktirmek İslam’da kesinlikle caiz değildir. Kişi tevbesini son nefesine kadar geciktirir veya ertelerse, tevbesi Allah tarafından hoş karşılanmaz ve büyük bir günah olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir kişinin günahının ardından, tevbe etmesi ve merhametli olan Allah’tan bağışlanma dilemesi tavsiye edilir. Günahların affedilmesi için İslam’da tevbenin nasıl yapılacağı konusunda doğru adımların atılması gerekir ama asıl önemli olan niyettir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.