İslam’da Mezhepler ve Mezhep Nedir? Mezheplerin Özellikleri

0

İslam’da Mezhepler

İslam’ın içinde çeşitli mezhepler olmasına rağmen, tüm Müslümanlar Tevhid (tek Allah inancı) kavramına inanırlar, Kuran’a ve Hz. Muhammed’in öğretilerine inanırlar. İslam’da Mezhepler ve Mezhep Nedir? Mezheplerin Özellikleri

SÜNNİ İSLAM

Sünni İslam, İslam’ın en büyük koludur ve takipçileri Sünniler olarak bilinir. Sünniler, peygamber Muhammed’in (s.a.v.) Sünnetine (“gelenek” veya “gelenek”) uyduklarına inandıkları için bu adla anılırlar. Sünni Müslümanların nüfusu bilinmemekle birlikte, bazıları tüm Müslüman nüfusun %85-90’ının en azından İslam’ın bu dalını uyguladığını tahmin etmektedir.

Sünnilerin tarihi kökleri, Muhammed’in halefi olarak halife Ebu Bekir’i takip eden çoğunluk grubundadır. Muhammed’in, Müslüman topluluğun oybirliğiyle bir halef veya halife seçmesini amaçladığına inanıyorlar.

Sünniler, dinlerini, dört düşünce ekolünün (mezheb) yapısı altında, toplumun çoğunluğu tarafından anlaşıldığı şekliyle Kur’an ve Sünnet’e dayandırırlar.

Dört Sünni mezhebi – Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli – bazen yanlışlıkla farklı mezhepler olarak anlaşılır, ancak öyle değildir. Bu dört hukuk okulu, yalnızca küçük uygulama konularında farklılık gösterir. Bu mezhepler, zaman ve mekandan bağımsız olarak gelişen toplumların verdiği cevaplara İslami çözümler bulmaya devam ediyor.

ŞİİZM VE ALT BÖLÜMLERİ

‘Şii’, Arapça’da ‘Ali’nin partisi’ anlamına gelen ‘şi’at ‘Ali’ teriminden türetilmiştir. Şiiler, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra, Hz. Peygamber’in damadı ve kuzeni Ali’nin halife seçilmesi gerektiğine inanırlar. İslam’da Mezhepler ve Mezhep Nedir? Mezheplerin Özellikleri

Bir diğer önemli ayrım ise Şiilerin “topluluğun ilahi ilhamlı, dini ve siyasi lideri” olan İmamet doktrinine; [1] Günahsız ve insanlığa hakiki ilim bahşeden kimse.

Bugün Şii İslam, İslam’ın en büyük ikinci mezhebidir. Şiilerin büyük çoğunluğu, ‘Ithna Ashari’ olarak bilinen şubenin takipçileri olan on ikidir. Son İmam Mehdi’nin gelecekte belirsiz bir zamanda ortaya çıkacağı on iki İmam’a inanırlar. Şii düşüncesi, 6. Şii İmam Cafer es-Sadık tarafından kurulan Caferiyye olarak bilinen büyük bir düşünce okulundan oluşur. ‘Yedililer’ veya ‘Beşliler’ olarak bilinen başka küçük düşünce okulları da vardır. Bu isimlerin tümü, Hz. Muhammed (sav)’in vefatından sonra tanınan ilahi imamların sayısını ifade etmektedir.

Sünni ve Şii arasındaki diğer farklılıklar, namaz ve abdest için düzenlemeler, geçici evlilik uygulaması ve izin verilen takiya (zarar veya zulümden kaçınmak için inançsız olduğunu iddia etmek) içerir. İslam’da Mezhepler ve Mezhep Nedir? Mezheplerin Özellikleri

Şii Müslümanlar tarafından kutlanan başlıca bayramlar Kurban Bayramı, Kurban Bayramı ve Aşure’dir. Onlar da Ramazan ayını gözetliyorlar.

Mezhep nedir
Mezhep nedir?

İSMAİLİLER VEYA ‘YEDİCİLER’

Yedili olarak da bilinen İsmaililer, 765 yılında altıncı imam Cafer es-Sadık’ın halefi konusunda çıkan anlaşmazlıktan sonra ortaya çıkan Şii Müslümanlardır. İmam Cafer’in en büyük oğlu İsmail’in tüm Müslümanların meşru hükümdarı olduğuna inanıyorlar. İsmaililer, altıncı İmam Cafer’in vefatından sonra en büyük oğlu İsmail’in yönetme hakkını devraldığına ve böylece yedinci imam olduğuna inanırlar. Bu inanç, imametin İsmail’in kardeşi Musa el-Kazım’a geçtiğine inanan on iki kişinin inancından farklıdır.

İsmaililer ayrıca imamet doktrinine inanırlar ve ayrıca imamların ardı ardına günümüze kadar devam ettiğine inanırlar.

Mevlana Hazar, ‘Majesteleri, Ağa Han’ın 49. kalıtsal Şii İmamı’ İmami İsmaili Müslümanlar’ın, Hz. Muhammed’in (as) doğrudan soyundan geldiğine inanılmaktadır.[2] Ağa Han’ın rolü, topluluğunu manevi olarak yönetmek ve halkının refahını koruyarak “topluluğun kültürel yaşamını denetlemektir”.[3]

Ünlü İsmaili liderler arasında Fatima ve Ali’nin soyundan geldiğini iddia eden Ubeydulla yer alıyor. Kuzey Afrika’yı fetheden ve 1171’e kadar başarılı bir şekilde hüküm süren Fatımi hanedanını kurdu. “En kalıcı anıtlarından biri, dini merkezi olan Kahire’deki El-Ezher Camii idi” ve günümüze kadar İslami eğitimin merkez üssü olarak kaldı.[ 4]

İsmaili topluluğu içindeki diğer gruplar arasında Bohralar, Nizariler ve Dürziler bulunur.

ZEYDİYE VEYA ‘BEŞLER’

Zeydiyye, diğer Şia gruplarından farklı bir imamet anlayışına sahip bir Şii hukuk ekolüdür. Hüseyin’in torunu Zeyd ibn Ali’yi ‘Beşinci İmam’ olarak kabul ederler. Zeydiler, İmam’ın Peygamber (s.a.v.)’in kızı Fatıma’nın doğrudan soyundan olması gerekmediğine, daha ziyade Ali ile en yüksek dürüstlükle akraba olan herhangi biri olduğuna inanırlar. İslam’da Mezhepler ve Mezhep Nedir? Mezheplerin Özellikleri

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.