Hicret – Medineye Göç Nasıl Başladı

0

Mekkeden Medineye Başlayan Göç

Hazreti Muhammed (sav) liderliğinde Müslümanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri Medine’ye göç dalgasıydı. Hicret – Medineye Göç Nasıl Başladı

Mekke’den gelen göçmenler her şeyi geride bıraktılar. Bu yeni ülkeye, dinleri ve Peygambere bağlılıklarından başka neredeyse hiçbir şey olmadan geldiler. Bağlılık konusunda tutkuluydular ve doğru kararı verdiklerinden emindiler.

Hicret için Medine’yi Tercih Etmenin Sebebi Neydi?

Ancak hayatın bir gerçeği vardı; yeni bir şehir ve kimse onları tanımıyordu. Onlar da kimseyi tanımıyordu. Muhacirler yakında hayatla ve sorumluluklarıyla yüzleşecekler, para kazanmaları ve aileleri için hayat inşa etmeleri gerekecekti.

Tabii Mekke’yi de özleyeceklerdi, imkansızken bile geri dönmeyi düşünüyorlardı. Yakında inançlarına ve bu inanca bağlılıklarına bile dokunabilecek fiziksel ve psikolojik baskı altında kalacaklardı.

Ev sahipleri de Medine halkı da Peygamber’i ve diğer muhacirleri kabul etmeye çok hevesliydi. Gittikçe daha fazla sevmeye başladılar. Taahhütlerine sadıktılar ve bunun için fedakarlık yapmayı istiyorlardı.

Ancak Muhacirlerin yabancılar olduğunu ve çok geçmeden dünyevi meseleler için rekabet edeceklerini anlayacaklardır. Belki Peygamber’e olan sevgileri ve ondan elde ettikleri fayda, onu misafir etmeye devam etmelerini sağlar; peki ya diğer göçmenler? Medine halkı da yakında psikolojik ve mali baskı altına girecekti.

Buna, Medine halkının farklı karışık insan karışımının ve  farklı kabilelerden oluşması da eklenirse, Ayrıca farklı kültürlere sahip olan insanları bir arada olması sorununu da eklerseniz, sorunun üstesinden gelmek daha da zorlaşıyor.

Çatışmaların Çıkması Elbette Olağandı

Medine İç Savaşın Eşiğinde… İşte Peygamberimiz Medine’yi Birbirine Bağlayan Metodu?

Peygamber’in bu zorluklarla nasıl başa çıktığını tartışmadan önce, şu sonuca bakalım:

1- Muhacir grup Medine’de doğal vatandaş olarak yaşıyordu . Çoğunluğu, Mekke Müslüman bir şehir haline geldikten ve evlerine geri döndükten sonra bile ayrılmadı. Medine’de yaşamayı seviyorlardı. Bu, memleketlerine ve dünyanın en kutsal yeri olan Mekke’ye duydukları büyük sevgiye rağmen Hz. Peygamber’in içinde bulunmasıydı elbette. Hicret – Medineye Göç Nasıl Başladı

2- Göçmenlere yeni toplumda yaşama ve karar alma organının bir parçası olma konusunda büyük haklar verildi. Onlar en üst düzey liderliğin bir parçasıydılar ve Peygamber’in vefatından sonra en üst düzeyde liderlik yaptılar.

3- Göçmenler ve ev sahipleri arasında aşiret veya mali sorunlar yaratma girişimlerinin hiçbiri başarılı olmadı.

4- Medine ekonomisi canlandı. Ordu güçlendi. Medine’nin siyasi liderliği, diğer kabileler ve Arap yarımadasındaki şehirlerden çokça kabul gördü.

5- İki grup arasındaki aşk çok büyüdü ve destek hikayeleri inanılmazdı.

Ensar ve Muhacir
Ensar ve Muhacir

vatandaşlığa kabul süreci

Hicret: Büyük Bir Neslin Fedakarlıkları

Bu sonuca ulaşmak için gösterilen çaba da emsalsizdi. Allah’ın Kuran’daki vahyi, Peygamber’in de vahiy ile yönlendirilen planları ve iman dolu temiz kalplerin birleşimiydi. İşte bu başarı tarifinin birkaç bileşeni:

1- Göç sırasında ve sonrasında Kuran’ın insanlara ne kadar değerli olduğunu anlatmak için inmesi; ve Allah yolunda hicret etmek ne kadar sevaptır. İnsanlar kişisel takvimlerini göç ettikleri tarihle işaretliyorlardı. Ve iyilikler, Hicret’e ne kadar kıyaslandığına göre değerlendirilirdi .

Hicretleri sırasında sıkıntıya, hastalığa, ölüme veya cinayete maruz kalanlara pek çok mükâfat verilir ; kimsenin kavrayamayacağı bir mükafat [ örneğin, Hac 22:58-59’a bakınız ].

2- Hac, hükümleri ve onun ile ilgili ayetler, Müslümanların galip geleceklerine, Hacca gitme ve hatta Mekke’de Hac’ın hükümlerini kontrol etme şansına sahip olacaklarına dair güçlü bir vaat ve güçlü bir ipucu vererek o dönemde nazil olmuştur. Yeni sürüldükleri bir kasaba. Geri dönme vaatleri, göçün zorluklarına dayanmayı kolaylaştırır.

3- Allah’ın yardımıyla Muhacirler ile ev sahipleri arasında muhteşem bir kardeşlik sistemi kuruldu ( Ensar ). Peygamber’in genel bir talimatı değildi.

Daha çok, çiftlere ismen verilen özel bir görevdi. Kur’an’ın ve Peygamber’in bu kavrama ve onunla ilgili çabaya hayran olan sözleri çok etkili olmuştur. O zamanlar kardeşlik, her zaman olması gerektiği gibi, Müslümanların inancının ayrılmaz bir parçasıydı.

4- Medine anayasasında, Mekkeli ve Medineli müminlerin birbirine destek olan ve yardım eden bir topluluk olduğu belirtilmiştir. Bu durum muhacirlere Medine’nin sahipliğini hissettirmiş ve aidiyet duygusunu hissettirmiştir.

5- Ev sahipleri tarafından yapılan cömert teklifleri reddetmek. Bu tür teklifler toplu ve bireysel olarak reddedildi. Bir olayda Medineliler çok cömert bir teklifte bulundular; yani Medine’nin zenginliklerini oluşturan hurma ağaçlarını ikiye bölmek: Biri yanlarında kalıyor, diğeri de dedikleri gibi “muhacirlerden kardeşlerine” gidiyor. Hicret – Medineye Göç Nasıl Başladı

Peygamber HAYIR, güçlü bir hayır dedi. Daha sonra göçmenleri kendi topraklarında çalıştırma ve sonucu aralarında bölüşme teklifini değiştirdiler. Peygamber ve muhacirler anlaştılar.

Mekkenden Medineye Hicret
Mekkenden Medineye Hicret

Hicret: Kardeş Kavramını Güçlendirdi

Muhacirlerin büyük bir çoğunluk toprak ekip biçmekle uğraştı, daha önce bilmedikleri yeni bir mesleği öğrenmelerini sağladı, Medine’nin çalışma gücünü arttırdı ve ev sahibini göçmenlerin paralarının peşinde olmadıklarına dair güvence verdi. Günümüz şartlarında bir kazan-kazan durumudur.

Bu çaba bana yeni ülkem Amerika’nın dünya nüfusunun en iyilerini çekmek ve onları doğal olarak dünyanın en büyük güçlerinden birini yapan topluma dahil etmek için gösterdiği çabayı hatırlatıyor. Ancak burada iki şey çok önemlidir:

– Peygamber bu çabayı 1400 yıldan fazla bir süre önce yaptı.

– Amerika’daki son çaba, tüm insanlar için topluluk anlamını oluşturmayı başaramadı. Hâlâ ele alınması gereken pek çok toplumsal bölünme ve adalet sorunu var. Hicret – Medineye Göç Nasıl Başladı

Amerika’yı insanlar, biz Müslümanlar da dahil tüm insanlar için daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için Peygamber’in vatandaşlığa kabul deneyiminin insani yönünden öğrenmeliyiz.

Muhtemelen Müslümanların bu zorluğun üstesinden gelmek için yaptıkları ve bu başarıya yol açan birçok başka eylem vardı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.