Hazreti İsa Hakkında Bilmediğiniz 10 Şey

0

Hazreti İsa’yı Ne Kadar Tanıyoruz?

Kuran’ı okuyan kişi, Kuran’ın sadece Hazreti İsa‘nın kim olduğundan bahsetmediğini, aynı zamanda O’nun kim olmadığını da öğrettiğini anlayacaktır. Kuran, önceki peygamberlere indirilen kutsal kitapların bir devamıdır. Bu makale, İsa Peygamber hakkında bilmediğiniz 10 şeyi vurgulayacaktır, İslam’da barış onun üzerine olsun. Hazreti İsa Hakkında Bilmediğiniz 10 Şey

İşte Hazret İsa’nın Bilinmeyen 10’u

1. İslam’ın en büyük Peygamberlerinden ve Elçilerinden biridir

Müslümanlar Hazreti İsa’ya, Allah’ın oğlu olarak değil, Rabbimizin en büyük Peygamberlerinden ve Elçilerinden biri olarak inanırlar. O, İbrahim, Nuh, Davud, Musa ve Muhammed (selamet hepsi üzerine olsun) gibi bir Peygamberler zincirinin parçasıdır.

2. İsa Peygamber mucizevi bir şekilde babasız doğdu

Kuran’ın 19. Suresi, İsa Peygamberin doğumunu hatırlatır. Meryem Annemizin rahmine Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla konuldu. Mucizevi doğumu, ilah olmanın bir işareti değil, Rabbimizin en büyük Peygamberlerinden biri olarak eşsiz statüsünün kanıtıydı. Kuran, Hazreti İsa’nın doğumunu Adem’in yaratılışına benzetiyor. Allah’ın gözünde Hazreti İsa,  Hazreti Adem gibidir: Onu topraktan yarattı, ona ‘Ol’ dedi ve oluverdi (3:59). Hazreti Adem de ana babasız yaratıldı ama Peygamber olarak kaldı. Aynı şekilde Müslümanlar için de Hazreti İsa’nın babasız doğması, onun ilahlığının bir göstergesi değildir.

3. Beşikte konuştu

İsa (a.s) doğduğunda, o sırada halk, annesi Meryem’i zina etmekle suçladı. Onu böyle bir suçlamadan kurtarmak için Kuran birkaç yerde İsa’nın beşikte konuştuğunu açıklar. Onu işaret etti. ‘Bebekle nasıl konuşuruz’ dediler. Dedi ki: “Gerçekten ben Allah’ın kuluyum, bana vahiy verdi ve beni peygamber yaptı (19:30-31).

Hazreti İsa Çarmıha Gerildi mi
Hazreti İsa Çarmıha Gerildi mi?

4. Kuran’da Meryem’in adını taşıyan bir surenin tamamı vardır.

Meryem Annemiz, Kuran’da ismiyle bahsedilen tek kadındır. Sadece bu değil, aynı zamanda onun adını taşıyan tüm bölüme sahip tek kadın. Hikayesi Kuran’da bahsedilir, ancak 19. bölüm, İsa’yı (a.s) mucizevi bir şekilde doğurduğunu vurgular. Kuran, Hazreti İsa’yı onurlandırmanın bir yolu olarak Meryem’in oğlu olarak adlandırır.

5. İsa mucizeler gerçekleştirdi

Kuran, Yeni Ahit’e benzer şekilde, İsa’nın gerçekleştirdiği birçok mucizeyi vurgular. Örneğin, çamurdan kuşlara hayat verdi Allah’ın izniyle ve onlara hayat vermek için üfledi, hastaları, körleri iyileştirdi ve ölüleri diriltmeyi başardı. Ancak bütün bu mucizeler kendisine peygamberlik alâmeti olarak verilmiştir. Mucizeler, İsa’nın Allah’ın Elçisi olduğundan şüphe edenleri ikna etmek içindi, ilâhlığın bir işareti değildiler. Aksi takdirde, mucize gösteren tüm peygamberler de ilahî olurdu. Hazreti İsa Hakkında Bilmediğiniz 10 Şey

6. İsa’ya Peygambere inanmak, Müslüman olmanın bir şartıdır

Müslüman olmak için bütün peygamberlere ve peygamberlere inanmak gerekir. Bu peygamberlerden herhangi birini inkar etmek veya inkar etmek, hepsini inkardır. Bu nedenle, İsa’nın peygamberliğini reddetmek, kişinin artık Müslüman olmamasına neden olur. İslam inancının gereğidir.

7. İsa, Peygamber Hazreti Muhammed’in geleceğini önceden bildirdi.

Kuran, İsa’nın Muhammed’in geleceğini önceden bildirdiğini vurgular: “Ve Meryem oğlu İsa’yı hatırlayın: Ey İsrail oğulları! Ben, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olacak bir Elçiyi müjdeleyen Allah’ın elçisiyim. Fakat onlara apaçık delillerle gelince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.  (61:6) Ahmed ve Muhammed isimleri aynı Arapça kökten gelir ve özünde aynı isimdir. Hazreti İsa Hakkında Bilmediğiniz 10 Şey

8. İsa öldürülmedi veya çarmıha gerilmedi

Kuran, İsa’nın, barış onun üzerine olsun, ölmediğini açıklar. Kendi zamanında kendisini öldürdüğünü iddia eden bazı kişilerden söz edilir, ancak Allah bu iddiayı reddeder ve bunun sadece onu çarmıha germişler gibi gösterildiğini açıklar. Bir de, “Allah’ın Resûlü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayıdır. Aslında onu ne öldürmediler, ne de çarmıha gerdiler, ama onlara sanki öldürmüşler gibi geldi. Doğrusu onun hakkında ihtilafa düşenler, ondan şüphe içindedirler. Onun hakkında zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur. Elbette onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, Güçlü ve Bilgedir (4:157-158)

9. İsa, Kıyametten önce dünyaya dönecek

İsa’nın çarmıha gerildiği iddiasıyla ilgili ayetlerin devamında Kuran, İsa’nın geri döneceğini açıklar. Ehli Kitab’dan, ölmeden önce ona iman edecek ve Kıyamet Günü de onların aleyhine şahitlik edecek (4/159) yoktur. Hz. Muhammed (sav) bir çok rivayette İsa’nın yeryüzüne döneceğini ve adaleti tesis edeceğini açıklamıştır. Onun yeryüzüne dönüşü, kıyamet gününün en büyük alametlerinden biri olarak kabul edilir.

10. Allah, İncil adlı bir kitabı Hazreti İsa’ya indirdi

Müslümanlar, Allah’ın Hazreti İsa’ya, İncil olarak adlandırılan kutsal kitabı indirdiğine inanırlar . Bu kitap, Tevrat’ta Musa’ya indirileni doğruladı. Bu kutsal kitap bütünüyle korunmamıştır. Bu nedenle Allah Kuran’ı insanlığa son kitap olarak indirmiştir. Bu kutsal kitapların üçü de, Tevrat, İncil ve Kuran, yalnızca bir ilaha ibadet etmeye çağırır. Hazreti İsa Hakkında Bilmediğiniz 10 Şey

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.