Allah ile İlişkimi Nasıl Kuvvetlendirebilirim?

0

Allah’a Nasıl Yakınlaşırım?

Allah’a dönmek istememiz, O’na dönmemizi isteyenin O olduğu ve tevbemizi kabul etmek istediği manasına gelir! Allah ile İlişkimi Nasıl Kuvvetlendirebilirim?

Kuran kerimde şöyle buyurulur:

“(Tebük savaşından) geri kalan üç kişiyi (Ensar’dan Kâb İbni Mâlik, Hilâl İbni Ümeyye, Mürare İbni Rebî’i) de Allah bağışladı. Çünkü o derece bunalmışlardı ki, yeryüzü bütün genişliği ile onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıkmıştı ve Allah’dan kurtuluşun ancak Allah’a sığınmakta olduğunu anlamışlardı. Bundan sonra Allah onları tevbekâr olmaya muvaffak kılıp tevbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri çok çok kabul edicidir, çok merhametlidir.” (Tevbe Suresi, Sure 118)

Evvela Yüce Allah o kişinin iyi kalpli olduğunu ve samimi tevbe etmek istediğini bilerek insana yönelir, bu da kişinin nasuh tevbe etmesini/istemesini sağlar ve daha sonra Allah tevbeyi kabul eder. Kişiyi hidayete kavuşturur, rahmet ve bereket gönderir.

Elhamdulillah, tevbe etme isteği zaten Allah’ın seni affetmek istediğinin ve seni kabul ettiğinin, işleri tekrar yoluna koyabileceğinin mükemmel bir işaretidir. Öyleyse bunun için Allah’a şükretmek ve duayı sürekli elden bırakmamak gerekir.

Şüphe yok ki ki Yüce Allah uzaklarda bulunan, uğraşılması zor, hoşnut edilmesi imkansız bir ilah değildir. Tam tersine Yaratıcımız Yüce Rabbimiz bize en yakın olandır ve şahdamarımızdan bile. O insanlara karşı çok merhametlidir ve her zaman Kendisine dönmemiz için gece gündüz bizlere mühlet veren kapıları açan ancak Rabbimizdir.

” Kullarım sana Beni sorduklarında, şüphesiz ben çok yakınım . Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. O halde bana icabet etsinler ve Bana iman etsinler ki [doğru yola] hidâyete erişebilsinler .” (Kuran 2:186)

” Ve biz insanı yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliyoruz ve ona şah damarından daha yakınız .” (Kuran 50:16)

“… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. ” [Kur’an: 2. sure, 185. ayet]

“ Ve Allah sizden [zorluklarınızı] hafifletmek ister; ve insan zayıf yaratıldı .” [Kuran: 4. Bölüm, Ayet 28]

Bu sebeple mutlu ve iyimser olun. Allah ile İlişkimi Nasıl Kuvvetlendirebilirim?

Allah merhametlidir

Allah merhametlidir
Allah merhametlidir

 

Burada hatırlanması gereken ikinci şey, Cenab-ı Hakk’ın buyurduğu şudur:

Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.

Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.  

Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.” (Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 172)

Peygamber Efendimiz’in müjdeli bu hadisine göre Allah Teâlâ bizden iki şey beklemektedir:

1. Kullarının kendisini gidilecek tek kapı tek ilâh olarak bilmesi, O’na bütün benliğiyle sarılması, hiçbir şeyi ilahına denk ve ortak saymaması, şirke bulaşmamasıdır. Zira kulun affedilmesini sağlayacak tek ve en önemli sebep, belirtilen bu tevhid inancıdır.

2. Günah çukuruna düştüğü vakit İlahına el açıp “Ne olur Rabbim, beni affet!” diye yakarıp dua ettiği zaman, Rabbinin kendisini affedeceğini bilmesidir. Allah Teala bunun sadece duayla kalmayıp aynı zamanda fiili olarak da görmek istemekte, bizden kendisine dua etmemizi beklemektedir.

Allah’ın ne kadar merhametli olduğunu görüyor musunuz? Ve O’na samimi şekilde ihtiyacın olduğunu söylemen, O’nun sana bu müjdeyi getirmesinin bir sebebidir.

Yani zaten En Merhametli’den güzel ve harika bir başlangıcınız var. O, size en yakın olan, tüm bunları size kolaylaştıran, aklınızdan ve kalbinizden geçeni bilen ve size herkesten ve her şeyden daha yakın olan O’nu hissetmediğinizi nasıl söylersiniz? Bu kelimeleri okumak için şimdi baktığınız bu ekrandan bile daha yakın!

O halde Allah’a şükredin ve O’na dua edin, O’nu daima yanınızda bulacaksınız. Allah ile İlişkimi Nasıl Kuvvetlendirebilirim?

” Doğu da batı da Allah’ındır. O halde nereye dönerseniz dönün, Allah’ın yüzü oradadır. Doğrusu Allah, her şeyi kuşatandır, bilendir .” (Kuran 2: 115)

Şimdi bu müjdeyi aldığımıza göre mantıklı bir konuşma yapmamız ve her şeyin yeniden düzelmesi için eylem planını tartışmamız gerekiyor inşaAllah .

Her şeyden önce, yaptığınız şeyde neyin yanlış olduğunu kabul etmeliyiz, böylece düzeltebilir ve tekrar tekrar aynı hatalara düşmekten kaçınabiliriz.

Peki, bahsettiğiniz şeyde yanlış olan neydi?

Allah'a Güvenmek
Allah’a Güvenmek

 

Allah’a Güvendiğimizde Ne Olur?

İslam’da, evlilik dışı ilişkilere, özellikle kadına ne kadar adaletsiz olduğu düşünülürse, kabul etmese bile izin verilmez. Ailesinin bilgisi dahilinde bir evlilik sözleşmesi ile ilan edilmiş bir evlilik ilişkisi içinde olmak kadının haysiyet, namus ve hakkının bir parçasıdır.

İslam’da bu, erkeğin Allah emirlerine uyarak, Yaratıcı ve tüm tanıklar önünde, bu kadının duygusal, fiziksel, ruhsal, entelektüel ve finansal ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu olacağına dair bir tanıklığıdır.

Evlendikleri günden Yaratıcılarıyla karşılaşana kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak onun sorumluluğundadır. Ona vereceği her türlü manevi, fiziksel zararlar vs. haramdır ve Kıyamet Günü Allah’ın huzurunda bundan sorumlu olacaktır.

Bu bir bağlılıktır çünkü kadın çok değerlidir ve kendisini, duygularını, zamanını, düşünüşünü, fiziksel varlığını ve hislerini, kendisine hiçbir şey borçlu olmayan ve onu her an terk edebilecek, onu incitebilecek, küçük düşürebilecek birine teslim etmektedir… Allah ile İlişkimi Nasıl Kuvvetlendirebilirim?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.